חיפוש

תעשה את זה כשהיא לא עונה לך בהודעות (ותפסיק להיות נואש)